Přeskočit na hlavní obsah

Montáž sprchového koutu patří mezi náročnější projekty v domácnosti. Když ale vše vezmete za správný konec a k práci si pozvete schopného asistenta, pak máte do čtyř hodin hotovo. Ukážeme vám, jak na to.

Jsou dva základní druhy sprchového koutu. Rozhodli jsme se, že vám představíme instalaci obou dvou. Montáž sprchového koutu bez vaničky zmíníme na prvním místě, více prostoru poté dostane kout s vaničkou. Přece jen jde o běžnější řešení v českých domácnostech.

 

Walk-in sprchový kout: montáž přímo na dlažbu

Geberit_154.441.QC.jpg

Sprchové kouty typu walk-in jsou v moderních koupelnách trendem. Je jich stále více a do budoucna by mohly v prodejnosti porazit „vaničkové“ kouty. Jsou velice elegantní a nabízejí bezbariérový vstup.

Walk-in je vlastně otevřenou kabinou v koupelně. Od okolního prostoru je oddělená skleněnými tabulemi a dveřmi – to je skoro vše. Jediným dalším prvkem je odtok, obvykle tvořený nerezovým žlabem.

Montáž odtokového žlabu

Prvním krokem je vždy příprava podlahy. Pod úrovní podlahy je položeno připojení na stěnu pro odpad. To bude následně spojeno s odtokovým žlabem. Zachovejte zlaté pravidlo dvouprocentního sklonu připojení na stěnu od žlabu. Odpovídá to 2 cm na 1 m. Montáž sprchových koutů tohoto druhu dále probíhá následovně:

1. Na stanovené místo v prohlubni podlahy namontujete odtokový žlab, na němž už musí být našroubované žlabové nohy. Od zadní stěny naměřte mezeru 10 cm a ověřte vodováhou, že je žlab položen vodorovně.

2. Vyvrtejte připevňovací otvory, do kterých následně zastrčíte hmoždinky a žlab napevno přišroubujete k podlaze. Ještě jednou zkontrolujte vodováhou.

3. Žlab spojte s odtokovou přípojkou pomocí trubek. Použijte vysokotlakové trubky, které pilkou na kov zkraťte podle potřeby. Hrany poté obruste brusným papírem či pilníkem. Po položení všech trubek a jejich spojení nalijte na odtokový žlab trochu vody, abyste viděli, zdali jsou všechny spoje v pořádku a zdali na cestě k odtokové přípojce vše těsní.

4. Okraje prohlubně pod vaším budoucím sprchovým koutem oblepte izolačním pásem. Do volných míst kolem odtokových trubek pod žlabem naskládejte desky z tvrdé pěny. Ostatní dutiny vyplňte potěrovou hmotou. Použijte zednickou lžíci, abyste ji rovnoměrně rozetřeli. Tím bude definitivně ucpána prohlubeň pod úrovní podlahy.

5. Celou dosavadní práci nyní skryjete dlaždicemi. Počkejte, až potěr ztvrdne, odstraňte izolační pás, směrem od stěn naneste tekutou hydroizolaci a po uschnutí nátěru aplikujte jeho druhou vrstvu. Poté položte dlažbu. Samozřejmě v ní musí být vyříznutý otvor přesně odpovídající odtokovému žlabu.


Montáž sprchového koutu na dlažbu

6. Konečně můžete postavit sprchový kout. K připevnění skleněných tabulí na stěnu budete potřebovat speciální profily. Profily přiložte nejdříve nanečisto ke zdi a najděte pomocí vodováhy svislou polohu. Pak si tužkou označte místa na vyvrtání otvorů. Je nevhodné, když otvory pro vrtání vychází na hrany obkladů.

7. Vrtejte bez příklepu. Vhodným pomocníkem je ostrý vrták na kámen nebo obklady. Po dokončení vrtání otvory vyluxujte. Následně nasaďte hmoždinky.

8. Připevněte profily ke stěně. Má-li sprcha i podlahový profil, přichyťte jej k podlaze. Utěsněte vzniklou spáru sanitárním silikonem.

9. Podle návodu nasuňte boční stěnu do profilů. V téhle fázi určitě nepracujte sami. Skleněné plochy jsou z těžkého bezpečnostního skla. Povolejte na pomoc asistenta.

10. Po vyrovnání skla nasaďte také sprchové dveře. Ty se většinou přichycují šrouby, nejdříve je zavěste nahoře. Nezapomeňte ani na těsnicí lišty.

11. Přišroubujte také úchytku a zarážky pro madla dveří. Spáry mezi stěnami a profily vyplňte sanitárním silikonem.

12. Nakonec namontujte stabilizační tyč. Sprchový kout je hotov.

 

Montáž sprchového koutu na vaničku

018 RAVAK PELECH 2014.jpg

Výhoda sprchového koutu s vaničkou spočívá hlavně ve schopnosti udržet vodu. Je-li vanička dostatečně hluboká, můžete v ní pohodlně vykoupat své děti nebo pejska či kočku. Také vám tento prostor poslouží pro namočení prádla před praním. Pro montáž ale platí jiná pravidla. Pojďme si je projít.

Je mnoho variant sprchových koutů s vaničkou. V našem návodu pracujeme se zcela orámovaným sprchovým koutem s vaničkou na nožičkách. Ostatní kouty se v některých dílčích montážních činnostech odlišují. Postupujte v souladu s návodem výrobce.

Instalace sprchové vaničky

1. Nejdříve utěsněte stěny v místě budoucí sprchy.

2. Spojte nožičky se sprchovou vaničkou. Nožičky by měly být nastaveny k okrajům, aby byla zajištěna velká dosedací plocha. Poté nožičky přišroubujte adekvátními šroubyVýhodou nožiček je výšková nastavitelnost. Kromě toho, že můžete nastavit libovolnou výšku, si také můžete pohlídat vodorovnost vaničky. Při nastavování nožiček tedy nepouštějte vodováhu z ruky.

3. Spodní hranu vaničky vyznačte tužkou na stěny. Na podlaze zase označte kulatý otvor pro odtok.

4. Pomocí vanových úchytek upevněte vaničku na zeď. Označte si místa, kde budou vyvrtány díry.

5. Před umístěním vaničky na její místo ji nejdříve oblepte vanovou těsnicí páskou. Na ni ještě nalepte protihlukovou izolaci.

6. Sestavte celou odtokovou soustavu přesně podle návodu výrobce. Stejně jako tomu bylo u výše popsaného spojení odpadní trubky s odtokovým žlabem, i nyní budou páteří celého odtokového systému trubky odolné vůči vysokým teplotám. A i tentokrát bude platit pravidlo dvouprocentního spádu. Jakmile je odtok spojen s odpadní trubkou a sprchová vanička postavena na své místo a zafixovaná vanovými úchytkami, zkontrolujte těsnost.

7. Sprchová vanička je na svém místě, v rohu místnosti. Na těsnicí pásku aplikujte tekutou izolaci a nalepte ještě ochrannou pásku proti hluku. Nezapomeňte na dilatační spáru mezi vaničkou a pozdějším obkladem stěn.

8. Ošetřete podlahu penetrací a podložte vaničku tvárnicemi z porézního betonu. Měli byste jich mít k dispozici tolik, aby vyplnily obě vnější hrany vaničky. Pilou je nařežte tak, aby měly odpovídající rozměry a celý prostor pod vaničkou dobře utěsnily. Připevněte tvárnice k podlaze lepidlem na dlaždice. Můžete a nemusíte ponechat revizní otvor.

9. Všechny volné plochy obložte. Obložte svou dosavadní práci dlaždicemi.

 

Instalace sprchového koutu

10. Nyní přichází na řadu sestavení samotného sprchového koutu. Jak jsme již zmínili, návod se týká zcela orámovaných sprchových koutů. Smontujte sprchovou kabinu a nanečisto ji nasaďte na sprchovou vaničku. Obkreslete stěny kabiny tužkou. To vám také dá odpověď na otázku, jaká bude poloha upevňovacích lišt. Vyznačte si místa, kde budou vyvrtány díry. Následně nasaďte hmoždinky? a utěsněte je sanitárním silikonem. Můžete lišty přišroubovat ke stěně. Vodováhou zjistěte, zda jsou svislé.

11. Sprchovou kabinu postavte na vaničku a zasuňte ji do upevňovacích lišt. Podle návodu výrobce instalujte také sprchové dveře. Většinou bude třeba je nejdříve nasadit nahoře a pak je srovnat do spodní lišty.

12. Nastává čas na vnější profily, madla a magnetické těsnění. Toto těsnění umožňuje plynulé a dokonalé dovření. Magnety se k sobě při zavření dveří přiblíží, ale nedotknou se. Uživatel slyší jen dotyk dveří v těsnění.

13. Poslední zafixování obstará opět silikon. Nanášejte jej ale pouze z vnější strany. Z vnitřní strany silikon nenanášíme, aby vlhkost mohla stékat do profilů sprchové kabiny.

nahoru