Přeskočit na hlavní obsah

Copyright

© SANITINO s.r.o.

COPYRIGHT A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE SANITINO s.r.o.

  1. Společnost SANITINO s.r.o. je provozovatelem internetových stránek www.sanitino.cz a je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám a jejich obsahu.
  2. Veškeré obrázky, fotografie, grafika, animace, multimediální soubory a texty umístěné na této webové stránce jsou chráněny autorským právem či právem k ochranné známce.
  3. Autorská práva k fotografiím, obrázkům, grafikám, animacím či jiným multimediálním souborům a textům označeným © SANITINO vykonává společnost SANITINO s.r.o.
  4. Jakékoliv užití částí nebo celku, rozmnožování, šíření a dalšího zpřístupňování obsahu webových stránek (zejména fotografií, grafiky, obrázků, animací) jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) bez písemného souhlasu společnosti SANITINO s.r.o. je zakázáno.
  5. V případě zájmu o užití obsahu webových stránek www.sanitino.cz kontaktujte společnost SANITINO s.r.o., Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, tel.: +420 468 006 468, e-mail: info@sanitino.cz.
  6. Je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty internetových stránek www.sanitino.cz.
  7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.sanitino.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou třetí osobou prostřednictvím internetových stránek provozovatele www.sanitino.cz.
  8. V případě zjištění neoprávněného užívání chráněného obsahu internetových stránek provozovatele www.sanitino.cz třetí osobou, budou podniknuty příslušné právní kroky k ochraně práv provozovatele, nevyjímaje uplatnění případného nároku na náhradu škody, bezdůvodného obohacení či přiměřeného zadostiučinění.
nahoru