Přeskočit na hlavní obsah

Informace o zpracování osobních údajů

Základní informace

Cílem SANITINO je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává všem uživatelům e-shopu následující informaci:

Společnost SANITINO s.r.o., se sídlem Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 25189 (dále jen „SANITINO“) provozuje e-shop na webových stránkách „www.sanitino.cz“ (dále také „e-shop“).  SANITINO, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy rozumí:

Registrovaným uživatelem - osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u SANITINO či nikoli.

Neregistrovaným uživatelem - osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u SANITINO či nikoli.

Uživatel infolinky – osoba, která uskutečnila telefonní hovor s infolinkou provozovanou SANITINO na tel. čísle: +420 468 006 468.

Zákazníkem - registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u SANITINO.

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

 

Zpracování osobních údajů uživatelů

SANITINO zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

 

Plnění kupní smlouvy

SANITINO zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z titulu záruky. Z tohoto důvodu SANITINO vyžaduje v objednávkovém formuláři na e-shopu a dále zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu. Výše uvedené osobní údaje SANITINO získává vedle objednávkového formuláře na e-shopu i prostřednictvím telefonních hovorů skrze zákaznickou linku. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům SANITINO, a to především dodavatelům z důvodu vyřízení reklamace zboží a přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a doručení nakoupeného zboží.

Plnění právních povinností SANITINO

SANITINO zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na SANITINO vztahují. Z tohoto důvodu SANITINO zpracovává jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté smluvním partnerem z tohoto důvodu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, např. státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů SANITINO povinnost osobní údaje předat.

 

Oprávněné zájmy SANITINO

V zájmu zachování komfortu zákazníků SANITINO zpracovává osobní údaje také v zájmu zachování registrace stávajících uživatelů, a tedy pro zefektivnění chodu e-shopu, což je oprávněným zájmem SANITINO. Na základě tohoto důvodu jsou osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávány pro účely vedení jejich uživatelského účtu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu. Osobní údaje zákazníků mohou být z tohoto důvodu využity i pro účely přímého elektronického marketingu či k zaslání příležitostné reklamy např. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci jejich uživatelského účtu v e-shopu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů; zákazník je oprávněn ihned po doručení emailu potvrzujícího provedení registrace, popř. přijetí objednávky, zaškrtnutím příslušného „opt out“ políčka v tomto potvrzujícím emailu vyslovit nesouhlas se zpracováním osobních údajů za účelem uvedeným v této větě.

Za účelem provozu a úprav e-shopu SANITINO mohou být osobní údaje zákazníků a registrovaných uživatelů zpracovávány rovněž zpracovateli jakožto subjekty odlišnými od osoby správce (např. osobami zajišťujícími IT podporu, apod.). SANITINO sdělí na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Pro účely marketingu a zkvalitnění služeb e-shopu jsou osobní údaje zákazníků předávány rovněž srovnávacím portálům:

Heureka (průzkum spokojenosti zákazníků a hodnocení e-shopu), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://blog.heureka.cz/2018/04/06/heureka-a-gdpr/ Uživatel je oprávněn předání svých osobních údajů zamezit zaškrtnutím „opt-out“ políčka v rámci objednávky.

Zboží (průzkum spokojenosti zákazníků a hodnocení e-shopu), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://blog.seznam.cz/2018/04/e-shopy-zbozi-cz-a-gdpr/ apod.

Osobní údaje zákazníků v rozsahu: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu, budou zpracovávány také za účelem vymáhání případných nároků a dalších oprávněných zájmů správce. Osobní údaje zákazníka budou takto zpracovávány po dobu 5-ti let ode dne uzavření smlouvy se zákazníkem.

Udělený souhlas

Uživatel v rámci procesu registrace uděluje SANITINO souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě souhlasu uděleného v registračním formuláři zpracovává SANITINO následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Udělení souhlasu dle tohoto odstavce není podmínkou registrace ani uzavření kupní smlouvy.

Uživatel vyplněním své e-mailové adresy v sekci ZŮSTAŇTE S NÁMI VE SPOJENÍ uděluje SANITINO souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě takto uděleného souhlasu zpracovává SANITINO e-mailovou adresu uživatele.

Uživatel infolinky je po zahájení telefonního hovoru poučen o tom, že hovor je monitorován a jeho pokračováním uživatel infolinky vyslovuje konkludentní souhlas s jeho nahráváním za účelem zkvalitňování služeb a se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě souhlasu uděleného vysloveného v rámci telefonního hovoru s uživatelem infolinky zpracovává SANITINO následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a záznamy telefonních hovorů. Udělení souhlasu dle tohoto odstavce není podmínkou registrace ani uzavření kupní smlouvy.

V případě, že uživatel infolinky nesouhlasí s nahráváním telefonního hovoru, popř. se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu, je oprávněn telefonní hovor po poučení ukončit, aniž by jeho osobní údaje byly zpracovávány.

Cookies

SANITINO zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů SANITINO. Na základě tohoto důvodu zpracovává SANITINO cookies, která jsou nezbytná pro fungování webové stránky e-shopu. Jedná se o zpracování cookies pro přihlášení registrovaného uživatele, pro uložení zboží do košíku a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu.

SANITINO může zpracovávat i další (rozšířená) cookies např. pro účely cílení reklamy a marketingu, analytické a statistické účely, např. s využitím služeb:

Google Analytics (monitorování návštěvnosti), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby viz.: „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“, naleznete na: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners,

Google Adwords (PPC reklama), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Seznam Sklik (PPC reklama), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty),

Targito (newslettery)

Facebook Ads (online reklama a remarketing), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://www.facebook.com/business/help/225009134722945https://www.facebook.com/business/gdpr 

HotJar (sleduje využívání služby v rámci tzv. heatmap a analyzuje chování uživatelů, nástroj Hotjar může být používán i pro interakci s uživateli formou dotazníků), více k ochraně soukromí v rámci tohoto nástroje naleznete zde: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Privacy-Security-and-Operations 

AdForm (behaviorální reklama), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby naleznete zde: http://site.adform.com/privacy-policy/en/

 1. Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod. 
 2. Google Tag Manager - služba slouží pouze pro snadnou správu měřících kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager.
 3. Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics.
 4. Hotjar – první strany, dlouhodobé, analytické. Nástroj nám umožňuje snímat chování uživatelů na webu, díky čemuž můžeme najít a opravit chyby v použitelnosti webu. Služba je nastavena tak, aby nezaznamenávala osobní data. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Hotjar. Podmínky zpracování dat službou Hotjar.
 5. Google Ads – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou AdWords.
 6. Facebook Ads – třetí strany, dlouhodobé, konverzní. Podmínky zpracování dat službou Facebook Ads.
 7. Adform – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Adform je platforma, která zastřešuje nákup a prodej display a video reklamy, prostřednictvím virtuálních aukcí v reálném čase. Podmínky zpracování dat službou Adform. Odhlásit se můžete na této stránce.
 8. Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik.
 9. Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.  Podmínky zpracování dat službou Facebook 
 10. Facebook Connect – první strany, dlouhodobé, technické. Podmínky zpracování dat službou Facebook
 11. Heureka – třetí strany, dlouhodobé, konverzní. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. Podmínky zpracování dat službou Heureka.
 12. Zboží.cz – třetí strany, dlouhodobé, konverzní. Podmínky zpracování dat službou Zboží.
 13. Vivmail – třetí strany, dlouhodobé, konverzní, newslettery. Podmínky zpracování dat službou Vivmail.

Svůj souhlas či nesouhlas s využitím rozšířených cookies může uživatel vyjádřit nastavením svého internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

Více informací k této problematice naleznete rovněž zde: http://www.youronlinechoices.com/cz/

 

Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou zákazníkovi zodpovězeny pověřencem pro ochranu osobních údajů telefonicky na tel. č. 468 006 468 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese sanitino@sanitino.cz. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může zákazník obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného správcem na tel. č. 468 006 468 nebo e-mailové adrese sanitino@sanitino.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).

 

VIII/ Ostatní ujednání

1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. U kupujícího-podnikatele se ustanovení čl. VI. VOP nepoužije a sjednává se, že právo kupujícího-podnikatele vůči prodávajícímu na náhradu škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad zboží, je co do výše této náhrady škody omezeno na částku odpovídající kupní ceně předmětného zboží; toto ujednání neplatí, jde-li o škodu způsobenou prodávajícím úmyslně. Prodávající a kupující-podnikatel mezi sebou ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí.

2. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

3. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro komunikaci s ním může být využita jeho e-mailová adresa uvedená v objednávce.

4. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními VOP, která by s nimi byla v rozporu.

5. V případě, pokud by jednotlivá ustanovení VOP byla shledána jako neplatná, nevztahuje se tato neplatnost na ustanovení ostatní

nahoru