Přeskočit na hlavní obsah

Informace o zpracování osobních údajů

Základní informace

Cílem SANITINO je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává následující informace.

Společnost SANITINO s.r.o., se sídlem Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 25189 (dále jen „SANITINO“) provozuje e-shop na webových stránkách www.sanitino.cz (dále také „E-shop“).  SANITINO jako správce osobních údajů vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech zákazníků a jiných subjektů údajů, a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy rozumí:

 • Registrovaným uživatelem – osoba, která má na E-shopu založený uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u SANITINO či nikoli.
 • Neregistrovaným uživatelem – osoba, která navštívila E-shop, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u SANITINO či nikoli.
 • Uživatelem infolinky – osoba, která uskutečnila telefonní hovor s infolinkou provozovanou SANITINO na tel. čísle: +420 468 006 468.
 • Zákazníkem – registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u SANITINO.
 • Uživatelem – společně Registrovaní uživatelé, Neregistrovaní uživatelé, Uživatelé infolinky a Zákazníci.

Zpracování osobních údajů Uživatelů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími předpisy.

 

Zpracování osobních údajů

SANITINO zpracovává osobní údaje Uživatelů pouze k níže vyjmenovaným účelům. Uživatelé nejsou povinni SANITINO své osobní údaje poskytnout. V některých případech to však může být nezbytné pro využití nabídky zboží a služeb na E-shopu. Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně, vzhledem k rozsahu a účelům popsaným níže.

 1. Plnění kupní smlouvy

Účel zpracování osobních údajů:

SANITINO zpracovává osobní údaje za účelem provozování svých podnikatelských aktivit a za účelem umožnění poskytování služeb, které nabízí na E-shopu.

Kategorie zpracovávaných údajů:

SANITINO může za tímto účelem zpracovávat následující osobní údaje Uživatelů: jméno, příjmení, firmu, adresu bydliště nebo sídlo, e-mailovou adresu, kontaktní adresu, fakturační adresu, IČ, DIČ, případně jakékoliv další údaje, které byly za tímto účelem Uživatelem dobrovolně poskytnuty, např. telefonní číslo.

Právní základ zpracování:

SANITINO zpracovává osobní údaje Uživatelů na základě vzájemné smlouvy, požadavku Uživatele a svého oprávněného zájmu na splnění vzájemné smlouvy. Jakékoliv další zpracování osobních údajů, které byly Uživatelem dobrovolně poskytnuty, probíhá na základě oprávněného zájmu SANITINO na zjednodušení, zrychlení a zkvalitnění procesů, které jsou součástí služby Uživateli.

Doba zpracování:

SANITINO osobní údaje za tímto účelem zpracovává po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 5 let.

 1. Vedení uživatelského účtu

Účel zpracování osobních údajů:

SANITINO zpracovává osobní údaje za účelem poskytování očekáváných funkcí E-shopu Registrovaným uživatelům, a to zejména za účelem zjednodušení jejich budoucího objednávkového procesu.

Kategorie zpracovávaných údajů:

SANITINO může za tímto účelem zpracovávat následující osobní údaje Uživatelů: jméno, příjmení, firmu, adresu bydliště nebo sídlo, e-mailovou adresu, kontaktní adresu, fakturační adresu, IČ, DIČ, případně jakékoliv další údaje, které byly za tímto účelem Uživatelem dobrovolně poskytnuty, např. telefonní číslo.

Právní základ zpracování:

SANITINO zpracovává osobní údaje Uživatelů na základě vzájemné smlouvy a na základě oprávněného zájmu na zjednodušení, zrychlení a zkvalitnění procesů, které jsou součástí služby Uživateli.

Doba zpracování:

SANITINO osobní údaje za tímto účelem zpracovává po dobu 5 let od registrace a v případě, že Registrovaný uživatel přes svůj uživatelský účet nakoupil, tak po dobu 5 let od posledního nákupu.

 1. Vyřizování požadavků a dotazů

Účel zpracování osobních údajů:

SANITINO zpracovává osobní údaje za účelem provozování funkčního komunikačního systému, který umožňuje potřebný kontakt s Uživateli.

Kategorie zpracovávaných údajů:

SANITINO může za tímto účelem zpracovávat takové osobní údaje Uživatelů, které Uživatelé poskytnou v rámci svého dotazu nebo požadavku, typicky jméno, příjmení, e-mailovou adresu apod.

Právní základ zpracování:

SANITINO zpracovává osobní údaje Uživatelů na základě svého oprávněného zájmu na řešení požadavků Uživatelů za účelem provozování funkčního E-shopu.

Doba zpracování:

SANITINO osobní údaje za tímto účelem zpracovává po dobu vyřízení požadavku a dále po dobu 5 let.

 1. Zlepšování zákaznického servisu

Účel zpracování osobních údajů:

SANITINO zpracovává nahrávky hovorů na telefonní infolinku za účelem poskytnutí nejvyššího standardu zákaznického servisu a za účelem zlepšování zákaznické zkušenosti. SANITINO využívá tyto nahrávky k vyhodnocení kvality zákaznického servisu za účelem jeho zlepšování a současně může tyto nahrávky využít k vytvoření databáze nejčastějších problémů a požadavků zákazníků a poskytnout zákazníkovi potřebné informace předem na E-shopu.

Kategorie zpracovávaných údajů:

SANITINO za tímto účelem zpracovává nahrávky hovorů Uživatelů infolinky.

Právní základ zpracování:

SANITINO zpracovává osobní údaje Uživatelů infolinky na základě jejich souhlasu. Uživatel infolinky je vždy předem informován ze strany SANITINO o tom, že hovor může být nahráván, a bez jeho souhlasu nebude hovor nahráván.

Doba zpracování:

SANITINO osobní údaje za tímto účelem zpracovává po dobu 5 let.

 1. Plnění právních povinností

Účel zpracování osobních údajů:

SANITINO zpracovává osobní údaje také proto, že mu to v některých případech nařizují zákony, které se na něj vztahují.

Kategorie zpracovávaných údajů:

SANITINO za tímto účelem zpracovává takové údaje, jejichž zpracování mu zákon v konkrétních případech ukládá. Může se jednat například o povinnosti spojené s účetnictvím, v takovém případě může SANITINO zpracovávat například jméno a příjmení, firmu, bydliště nebo sídlo, fakturační adresu, kontaktní adresu, IČ, DIČ apod.

Právní základ zpracování:

SANITINO zpracovává osobní údaje za účelem plnění právních povinností, které mu zákon ukládá.

Doba zpracování:

SANITINO osobní údaje za tímto účelem zpracovává po dobu, kterou mu právní předpisy v konkrétním případě předepisují.

 1. Zasílání obchodních sdělení

Účel zpracování osobních údajů:

SANITINO zpracovává osobní údaje za účelem informování Uživatelů o svých produktech a souvisejících službách.

Kategorie zpracovávaných údajů:

SANITINO za tímto účelem zpracovává jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

Právní základ zpracování:

V případě, že je Uživatel Zákazníkem, SANITINO mu může zaslat newsletter na základě svého oprávněného zájmu. Pokud Zákazník nemá o newsletter zájem, má možnost se z jeho odběru odhlásit v každém jednotlivém newsletteru nebo ještě před obdržením prvního newsletteru v e-mailu potvrzujícím objednávku na E-shopu.

SANITINO může newsletter zasílat také Uživatelům, kteří se k newsletteru přihlásili, a to na základě jejich souhlasu. Uživatel, který dal k zasílání newsletteru souhlas, se může z newsletteru odhlásit prostřednictvím odkazu v každém jednotlivém newsletteru.

Doba zpracování:

SANITINO osobní údaje za tímto účelem zpracovává po dobu 5 let od udělení souhlasu.

 1. Ochrana oprávněného zájmu

Účel zpracování osobních údajů:

SANITINO zpracovává osobní údaje za účelem případného vymáhání svých práv nebo obrany v případě sporu.

Kategorie zpracovávaných údajů:

SANITINO může v takovém případě zpracovávat osobní údaje Uživatelů, které se vztahují k individuálnímu případu, například jméno, příjmení, firmu, bydliště nebo sídlo, emailovou adresu, telefonní číslo, IČ, DIČ či údaje o objednávce.

Právní základ zpracování:

SANITINO zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu, a to jak svého, tak svých Uživatelů.

Doba zpracování:

Osobní údaje za tímto účelem SANITINO zpracovává po dobu 5 let od započetí zpracovávání osobních údajů, pokud delší dobu zpracování neukládá v konkrétním případě právní předpis.

 1. Zpracování přístupových dat při návštěvě E-shopu

Účel zpracování osobních údajů:

Soubory serverových záznamů jsou vytvářeny a ukládány za účelem udržování technologického zabezpečení.

Kategorie zpracovávaných údajů:

Při přístupu do E-shopu jsou určitá přístupová data automaticky zpracovávána jako tzv. server logy. Konkrétně se jedná o zpracování těchto dat: (i) název navštívené webové stránky; (ii) verze/typ použitého prohlížeče; (iii) operační systém Uživatele; (iv) přechozí navštívená webová stránka (odkazující URL); (v) čas serverového požadavku; (vi) objem přenesených dat; (vii) host name přistupujícího počítače (IP adresa). Tyto informace neumožňují SANITINO osobně identifikovat Uživatele, IP adresa je však považována za osobní údaj.

Právní základ zpracování:

SANITINO zpracovává osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu na vytvoření a udržování technologického zabezpečení.

Doba zpracování:

Data obsažená v souborech serverových záznamů SANITINO zpracovává po dobu 5 let.

 

Další příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci nebo smluvním partnerům SANITINO.

 1. Orgány veřejné moci

Orgánům veřejné moci sděluje SANITINO osobní údaje pouze na základě pokynů subjektů údajů a dále v případech, kde tak ukládá zákon, nebo z důvodu ochrany oprávněných zájmů SANITINO nebo oprávněných zájmů třetích osob.

 1. Smluvní partneři

SANITINO může osobní údaje předat také smluvním partnerům, pokud je to vhodné a přiměřené k účelu jejich zpracování.

Poskytovatelé služeb spojených s komunikací se zákazníky

Osobní údaje sdílí SANITINO s některými partnery, kteří SANITINO pomáhají zajišťovat komunikaci se zákazníky, např. zařídit rozesílku newsletterů nebo provozovat infolinku. Mezi sdílené údaje může patřit jméno a příjmení, e-mail, obchodní firma, IČ/DIČ, telefonní číslo, fakturační/korespondenční adresa, nebo údaje o objednávce.

Targito.com s.r.o.
Jungmannovo náměstí 753/18
110 00 Praha 1
IČO: 28445937
DIČ: CZ28445937

Daktela s.r.o.
Pod Krejcárkem 975
130 00 Praha 3
IČO: 27232263
DIČ: CZ27232263

Přepravci

Osobní údaje sdílí SANITINO s přepravci tak, aby mohly být řádně doručeny veškeré objednávky. Mezi sdílené údaje může patřit jméno a příjmení, e-mail, obchodní firma, IČ/DIČ, telefonní číslo, fakturační/korespondenční adresa, nebo údaje o objednávce.

PPL CZ s.r.o.
Březhradská 199/2a
503 32 Hradec Králové
IČO: 25194798
DIČ: CZ25194798

TOPTRANS EU, a.s., organizační složka
Opravářská 944/2
102 00 Praha 10 – Hostivař
IČO: 28202376
DIČ: CZ28202376

Poskytovatelé platebních služeb

Osobní údaje sdílí SANITINO s poskytovateli platebních služeb za účelem realizace plateb. Mezi sdílené údaje může patřit jméno a příjmení, e-mail, obchodní firma, IČ/DIČ, telefonní číslo, fakturační/korespondenční adresa, číslo platební karty nebo číslo účtu. 

PayPal Holdings, Inc.
2211 N 1st St
SAN JOSE, CA
95131-2021
USA
+1.408.9671000

Trust Pay, a.s.
Za kasárňou 1
831 03 Bratislava
DIČ: SK2022928215

Poskytovatelé technických služeb spojených s E-shopem

Osobní údaje sdílí SANITINO také s poskytovateli technických služeb spojených s E-shopem. Mezi sdílené údaje může patřit jméno a příjmení, e-mail, obchodní firma, IČ/DIČ, telefonní číslo, fakturační/korespondenční adresa, údaje o nakoupených produktech, IP adresa nebo číslo účtu.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
USA
Tax nr. 91-1144442

Etnetera a.s.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
IČO: 25103814
DIČ: CZ25103814

Další smluvní partneři

Císek, advokátní kancelář s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno
IČO: 09761098
DIČ: CZ09761098

Vaše osobní údaje můžeme občas sdělit také jiným smluvním partnerům, pokud je to vhodné a přiměřené k účelu jejich zpracování.

 

Cookies

SANITINO může osobní údaje zpracovávat také v rámci cookies, více informací v Zásady použití cookies.

Práva Uživatelů

Právo na přístup k osobním údajům

Uživatelé mají právo dostat informaci o tom, zda jsou jejich osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, mají rovněž právo na přístup k nim. Pokud mají Uživatelé otázku či žádost, týkající se zpracovávání jeho osobních údajů, mohou SANITINO kontaktovat.

Právo na nápravu osobních údajů

Pokud se Uživatelé domnívají, že data zpracovávaná SANITINO jsou nepřesná nebo neúplná, mají právo požadovat jejich napravení nebo doplnění.

Právo na výmaz

Pokud Uživatelé požadují výmaz jejich osobních údajů, SANITINO tyto osobní údaje vymaže, jestliže (i) již nejsou dále nezbytná pro účely, ke kterým byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (ii) Uživatel vzal zpět souhlas se zpracováním osobních údajů, tato data byla zpracovávána na základě souhlasu a neexistuje další právní důvod  pro jejich zpracování; (iii) Uživatel podal stížnost na proces jejich zpracovávání a neexistuje převažující právní důvod pro další zpracovávání osobních údajů Uživatele; (iv) je jejich zpracovávání nezákonné; nebo (v) zanikla právní povinnost zpracovávat osobní údaje vyplývající z národního práva nebo z práva Evropské unie.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dokud SANITINO nevyřeší případné spory týkající se zpracovávání osobních údajů Uživatelů, mají Uživatelé právo požadovat omezení zpracování jejich osobních údajů. V případě omezení jejich zpracování, osobní údaje Uživatelů mohou být zpracovávány pouze se souhlasem Uživatele nebo za účelem zřízení, uplatnění nebo hájení právních nároků, za účelem ochrany práv třetích osob nebo z důvodu naléhavého veřejného zájmu Evropské unie nebo kteréhokoli z členských států.

Právo na přenositelnost dat

Uživatelé mají právo získat jich se týkající osobní údaje, které (i) nám poskytli; (ii) jsou zpracovávány na základě souhlasu nebo smlouvy; a (iii) jsou SANITINO automaticky zpracovávány; vše ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu. Stejně tak mají Uživatelé právo na přesunutí těchto údajů k jinému «controller». Pokud by však výkon tohoto práva nepříznivě ovlivnil práva a svobody jiných osob, SANITINO žádosti Uživatele nevyhoví.

Právo na stížnost

Uživatelé mají právo podat stížnost proti zpracovávání osobních údajů, které jsou zpracovávány za účelem vykonání úkonu ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo za účelem ochrany legitimních zájmů SANITINO či třetích osob. Pokud SANITINO následně neprokáže existenci vážného legitimního zájmu na zpracování osobních údajů, který by převyšoval zájmy Uživatelů či jejich práva a svobody, nebo pokud SANITINO neprokáže nutnost zpracování těchto osobních údajů pro zřízení, uplatnění nebo hájení právních nároků, ukončí SANITINO zpracování osobních údajů na základě dané stížnosti bez zbytečného odkladu. Uživatelé mají dále nepodmíněné právo podat stížnost proti zpracování jejich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo na odebrání souhlasu

Uživatelé mají vždy právo odebrat dříve udělený souhlas ke zpracování jejich osobních údajů. Odebrání souhlasu však zpětně neovlivní oprávněnost zpracování osobních údajů na základě dřívějšího souhlasu, odebrání dopadá pouze na následná zpracování. Po uplatnění tohoto práva SANITINO ukončí zpracování daných osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Žádosti týkající se uplatnění kteréhokoli z výše uvedených práv a otázky týkající se zpracování osobních údajů Uživatelé směřují na telefonní číslo + 420 468 006 468 nebo na e-mailové adrese info@sanitino.cz.

SANITINO následně na žádosti Uživatelů zareaguje co nejdříve, nejpozději do 1 měsíce (ve výjimečných případech je možné toto právo omezit, například v případě ohrožení práv třetích osob). V případě pochybností o souladu s povinnostmi mohou Uživatelé kontaktovat SANITINO na telefonním čísle +420 468 006 468 nebo na e-mailové adrese info@sanitino.cz, nebo, pokud je to vhodné, mohou podat stížnost státnímu dozorovému orgánu.

nahoru