Přeskočit na hlavní obsah

Voda a elektřina jsou nepřátelé na život a na smrt. V domácnosti ale potřebujete využívat oba tyto elementy, a tak se je snažíte držet od sebe. Což je zrovna v koupelně náročný úkol. Dnes si povíme něco o umístění zásuvek v koupelně. Prozradíme, co je třeba udělat pro to, abyste mohli v koupelně užívat všechny vaše oblíbené spotřebiče a abyste zde měli dostatek světla, aniž by to bylo na úkor bezpečnosti vás a vašich blízkých.

Bezpečnostní norma

Zásuvky v koupelně nemůžete umístit kdekoli si umanete. Elektroinstalace v koupelnách i v celém domě či bytě musí být provedené s ohledem na platné normy, které jsou sestaveny tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Normy jsou platné pro novostavby i rekonstrukce. Elektroinstalace v koupelnách se stejně jako veřejné bazény či sauny řídí normou ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 z roku 2007. Norma stanovuje čtyři zóny, kde z hlediska elektroinstalace platí různá pravidla.

M_shutterstock_2348531401.jpg

Zóny v koupelně

Zóna 0

Zahrnuje vnitřní prostor koupelnové vany, sprchového koutu s vaničkou nebo sprchy bez vaničky, ale s krycími stěnami. Pochopitelně zde nemohou být žádné vypínače ani zásuvky, natož elektrické spotřebiče. Ale je povoleno používat prostředky s nízkým ochranným napětím a to maximálně 12 voltů, například pro instalaci do vnitřní části vany (což je případ takzvaného podvodního osvětlení). Tyto prostředky musí být zařazeny do skupiny druhu ochrany alespoň IP X7.

Zóna 1

Zahrnuje stěny i strop nad vanou a sprchovým koutem do výšky upevnění sprchové hlavice nebo minimálně do výšky 225 cm od podlahy. Svítidla musejí splňovat stupeň krytí minimálně IPX5 (ochrana proti tryskající vodě). Je zde povoleno instalovat některé elektrické zařízení (ohřívače vody, vířivé vany, svítidla a jiné).

Zóna 2

Tato zóna nachází kolem zóny 1. Ve směru doprava a doleva od zóny 1 sahá zóna 2 až do vzdálenosti 60 cm. A v prostoru nad zónou 1 sahá až do výšky 3 metrů od podlahy, pokud tedy má koupelna takto vysoký strop.

Svítidla musejí splňovat stupeň ochrany krytím IPX4, včetně svítidel umístěných nad umyvadlem. Mohou zde být instalována svítidla, ventilátory, ohřívače vody, sprchová čerpadla a zařízení pro vířivé vany.

Zóna 3

V této zóně lze instalovat silové zásuvky v koupelně na napětí 230 V s ochranou samočinným odpojením od zdroje, s využitím proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Je možné instalovat běžná svítidla se stupněm ochrany IP20.

MM_shutterstock_2113694432.jpg

Umístění zásuvek

Na základě výše charakterizovaných zón si lze udělat obrázek, jak je možné řešit umístění zásuvek a vypínačů. Normy dále definují takzvaný umývací prostor, který se nachází v prostoru umyvadla. Jeho šířka odpovídá šířce umyvadla, výška sahá od podlahy ke stropu. Je to tedy veškerý prostor pod a nad umyvadlem. Ani zde se nesmí nacházet žádná zásuvka. Jedinou výjimku představují koupelnové skříňky a zrcadla nad umyvadlem, které zásuvku obsahují již z výroby. Renomovaní výrobci zde design skříňky řeší tak, aby ji bylo možné použít v umývacím prostoru.

Ve výsledku může být opravdu hlavolam najít vhodné umístění pro zásuvky v koupelně, zvláště když je prostor malý. Zodpovědná osoba musí pamatovat i na některé nezbytné detaily, jako že zásuvka pro pračku by měla být nad přívodem vody či vyústěním odpadu. Ideálně by tato zásuvka měla mít i vlastní jistič připojený přes proudový chránič.

Kolik zásuvek mít v koupelně?

shutterstock_653342731.jpg

Z hlediska uživatelského komfortu je obecně dobré mít zásuvek co nejvíce, rovnoměrně rozmístěných po prostoru. V koupelně ale toto nepřichází v úvahu. Zásuvek zde mějte jen tolik, kolik pro své spotřebiče potřebujete, a to na rozumně vybraných místech v souladu s normami.

Kromě už zmíněné zásuvky na pračky a zásuvky pro topné těleso mějte v bezpečné vzdálenosti od umyvadla zásuvku pro elektrický holicí strojek nebo fén. Poblíž vany nebo sprchového koutu v minulosti často byla zásuvka pro rádio, ale dnes si hudbu pro relaxaci spíš pouštíme z mobilního telefonu. Takže jedna další zásuvka například u dveří pro případné nabíjení elektroniky postačí.

Nezapomeňte, že zásuvky v koupelně mají mít výlučně svůj vlastní přívod a samostatný jistič v rozvodnici. Zásuvka pro nástěnné topné těleso potřebuje také svůj vlastní přívod s odpovídajícím jištěním.

Jak vyřešit osvětlení koupelny

Elektřina je v koupelně potřebná také pro světlo. Zastavme se proto krátce ještě u osvětlení do koupelny. Standardem bývá výkonné centrální osvětlení, vždyť koupelna je často místnost s malým oknem (někdy je zcela bez okna). Větší svítidlo ale mohou nahradit LED bodová světla.

Dále je praktické osvětlení zrcadla. To musí být decentní, proto doporučujeme zvolit osvětlení s mléčným krytem. Alternativu představují LED pásky.

Zdrojů světel by mělo být v koupelně více, protože někdy potřebujete v koupelně světla hodně, jindy zase málo – například když se zde chcete jen otočit na noční čištění zubů a nechcete přitom budit další členy domácnosti. V tomto případě se osvědčí LED zdroje, které dávají možnost nasvítit koupelnu na přání.

Elektroinstalace v koupelně raději svěřte odborníkům

Správné provedení elektroinstalace je náročný projekt a jsou proto důležité v první řadě zkušenosti a znalost problematiky. Málokdo z nás se může pochlubit tím, že v životě projektoval několik koupelen. Pokud nastane nějaká chybička, malér je nasnadě: prasknutí trubek v podlaze či zkrat a poškození elektrospotřebičů. Nemáte-li revizní zprávu, pojišťovna vám s největší pravděpodobností nevyplatí pojistné plnění. Také proto je dobré svěřit práce profesionálnímu elektrikáři.

nahoru